LIVE MATCH 0 (KYOTO)

Round1: Yoshihiro Tatsuki, Eves, Sankei Shinbun-sha Syuppan-Kyoku, 1970
Round2: Ken Ohara, One, Tsukiji Shokan, 1970
Round3: Takuma Nakahira, For A Language To Come, Fudo-sha, 1970
Round4: Nobuyoshi Araki, Sentimental Journey, Self-published, 1971
Round5: Daido Moriyama, Hunter, Chuo Koron-sha, 1972
Round6: Kiyoshi Suzuki, Soul and Soul, Self-published, 1972
Round7: Yutaka Takanashi, Towards The City, Self-published, 1974
Round8: Tomiyasu Shiraiwa, Mirror No.1, Self-published, 1974
Round9: Kishin Shinoyama, A Fine Day, Heibon-sha, 1975
Round10: Shigeo Gocho, Self and Others, Hakuakan, 1977
Round11: Jun Morinaga, River: Its Shadow of Shadows, Yugensha, 1978
Round12: Miyako Ishiuchi, Yokosuka Story, Shashin Tsuushin-sha, 1979


LIVE MATCH 1 (506070)

Round1: Toyoko Tokiwa, The Flower with Dangerous Poison, Mikasa Shobo, 1957
Round2: Yasuhiro Ishimoto, Someday Somewhere, Geibi Shuppan-sha, 1958
Round3: Shomei Tomatsu, Japan, Shaken, 1967
Round4: Daido Moriyama and Shuji Terayama, Japan: A Photo Theater, Muromachi Shobo, 1968
Round5: Eiko Hosoe, Kamaitachi, Gendai Shicho-sha, 1969
Round6: Kishin Shinoyama, Nude, Mainichi Shinbun-sha, 1970
Round7: Takuma Nakahira, For A Language to Come, Fudo-sha, 1970
Round8: Nobuyuki Araki, Sentimental Journey, Self-published, 1971
Round9: Kiyoshi Suzuki, Soul and Soul, Self-published, 1972
Round10: Hajime Sawatari, Nadia, Mainichi Shinbun-sha (Camera Mainichi Edition), 1973
Round11: Yutaka Takanashi, Towards The City, Self-published, 1974
Round12: Jun Morinaga, River: Its Shadow of Shadows, Yugensha, 1978


LIVE MATCH 2 (900010)

Round1: Kyoji Takahashi, The Mad Broom of Life,  Yobi-sha, 1994
Round2: Masafumi Sanai, Ikiteiru, Seigensha, 1997
Round3: Takashi Homma, Tokyo Suburbia, Korin-sha, 1998
Round4: Rinko Kawauchi, Utatane, Little More, 2001
Round5: Masafumi Sanai, Map, Self-published, 2002
Round6: Masayuki Yoshinaga, Zoku, Little More, 2003
Round7: Sakiko Nomura, Kuroyami (Black Darkness), Akio Nagasawa Publishing, 2008
Round8: Yurie Nagashima, Swiss, Akaakasha, 2010
Round9: Mika Ninagawa, Plant a Tree, MATCH and Company, 2011
Round10: Katsumi Omori, Everything Happens for the First Time, MATCH and Company, 2011
Round11: Masafumi Sanai, Rarry, Taisho+MATCH and Company, 2012
Round12: Jin Ohashi, Surrendered Myself to the Chair of Life, Akaakasha, 2012
 

BACK TO PREVIOUS PAGE